Lütfen Bekleyiniz...

Karaman Eczacı Odası Duyuruları


Hormon Replasman Tedavisi’nin Meme Kanseri Üzerindeki Etkisi ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

Kategori : TEB, TİTCK - 22 Kas, 2019

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 14.11.201...

Acıbadem Sigorta Unvan Değişikliği Hakkında

Kategori : TEB - 19 Kas, 2019

Acıbadem Sigorta Unvan Değişikliği hakkında bilgilendirmenin yer aldığı TEB in odamıza gönderdiği 19...

D Vitamini Eksikliği Konulu Online Eğitim Hakkında

Kategori : Genel - 18 Kas, 2019

19 Kasım Salı günü saat 12.00'de İstanbul Eczacı Odası web sayfasından canlı olarak yayınlanacak ola...

2019/18 Sayılı Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Genelgesi Hakkında

Kategori : Sağlık İl Müdürlüğü, TEB - 15 Kas, 2019

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 31.05.2019 tarihinde yayımlanan 2...

Humalog Kwikpen 200 U/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

Kategori : TEB - 14 Kas, 2019

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 06.11.201...