SGK SÖZLEŞMESİ YENİLENMESİ HALİNDE GEREKEN EVRAKLAR
1-     Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi.
2-     Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form.
3-     Bölge Eczacı Odasından onaylı Sözleşme metni.
4-     Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe.
5-     Bölge Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...
ECZANE BİLGİ FORMU EK-5 İÇİN TIKLAYINIZ..


İLK DEFA SGK SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI HALİNDE GEREKEN EVRAKLAR
    1-     Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte).
2-     Ruhsat fotokopisi.
3-     İmza sirkülerinin noter onaylı örneği.
4-     Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni.
5-     Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form. (Yeni açılan eczaneler hariçtir.)
6-     Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe.
7-     Bölge Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...
ECZANE BİLGİ FORMU EK-5 İÇİN TIKLAYINIZ...