2021 YILI ECZANE ECZACISI İÇİN ODA YILLIK AİDATI; 89,90 TL

2021 YILI ECZANE ECZACISI İÇİN ODA GİDERLERİNE KATILIM PAYI; 988,90 TL

2021 YILI ECZANE ECZACISI İÇİN YARDIMLAŞMA SANDIĞI YILLIK AİDATI; 269,70 TL

2021 YILI ECZANE ECZACISI İÇİN YARDIMLAŞMA SANDIĞI AFET FONU; 89,90 TL

2021 YILI ECZANE ECZACISI İÇİN TOPLAM; 1438,40 TL

2021 YILI KAMU ECZACI ODA YILLIK AİDATI; 44,95 TL

2021 YILI KAMU ECZACI YARDIMLAŞMA SANDIĞI YILLIK AİDATI; 134,85 TL 

2021 YILI KAMU ECZACI TOPLAM; 179,80 TL 

2021 YILI MESUL MÜDÜR, İKİNCİ ECZACI, YARDIMCI ECZACI, EMEKLİ ECZACI, DEPO, ÖZEL HASTANE ECZ. VE ÇALIŞMAYAN ECZACI İÇİN ODA YILLIK AİDATI; 89,90 TL

2021 YILI MESUL MÜDÜR, İKİNCİ ECZACI, YARDIMCI ECZACI, EMEKLİ ECZACI, DEPO, ÖZEL HASTANE ECZ. VE ÇALIŞMAYAN ECZACI İÇİN YARDIMLAŞMA SANDIĞI YILLIK AİDATI; 134,85 TL

2021 YILI MESUL MÜDÜR, İKİNCİ ECZACI, YARDIMCI ECZACI, EMEKLİ ECZACI DEPO, ÖZEL HASTANE ECZ. VE ÇALIŞMAYAN ECZACI İÇİN TOPLAM; 224,75 TL