Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Sabahattin Aydın İle Görüşme

Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Sabahattin Aydın İle Görüşme

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Oğuz Ekincioğlu, 15.12.2020 Salı günü, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirerek, aşağıda yer alan konuları ve taleplerimizi Sayın Bakan Yardımcısına ilettiler.

İlaç Fiyat Kararnamesi’nde fiyatı 100 TL’ye kadar olan ilaçlarda % 25 olarak belirlenmiş eczacı kârlılığının fiyatı 150 TL’ye kadar olan ilaçlar için yukarı çekilmesi, Biyoteknolojik ilaçların piyasada giderek yaygınlaşması dolayısıyla 4’üncü ve 5’inci kademe olarak sınıflandırılan ilaçlar için, İlaç Fiyat Kararnamesi’nde % 16 ve % 12 olarak belirlenmiş eczacı kârlılık oranlarının % 20 ve % 15 olarak güncellenmesi, İlaç Fiyat Kararnamesi’nde değişiklik yapılarak eczacı gelirinin yalnızca ilaç fiyatlarına bağımlı olmaktan çıkarılmasını; eczacıların sahip olduğu mesleki uzmanlığa bağlı olarak hastalara ve başvuranlara verdiği danışmanlık hizmeti çerçevesinde bir mesleki ücretlendirilmeye geçilmesini yani meslek hakkı verilmesi, 6 Eylül’de “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte” yapılan değişiklik ile mesai içi çalışılmayan günler tanımı, COVID pozitif tanısı alanları da kapsayacak şekilde genişletildi ve sağlık çalışanlarına üç ay süre ile ek ödeme verilmesi hükme bağlandı. Aynı sağlık kuruluşunda çalışan eczacılara yapılan ek ödeme; diş hekimi ve pratisyen hekimlerden iki, uzman hekimlerden dört, öğretim üyelerinden yedi kat daha az. Bu adaletsizliğin giderilmesi, Eczanelerimizin birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hasta ile temasın en fazla olduğu yerlerden biri olması sebebiyle tüm eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza grip aşısı yapılması, Eczacıya ve eczane çalışanlarına da muhakkak surette COVID aşısı yapılması

Kategori : TEB - Ara 16, 2020


Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen giriş yapın!